Hvad er bæredygtig økonomisk ledelse?

Bæredygtig ledelse er ledelse som sikrer, at der er forbindelse mellem det som føles rigtigt og det, som er økonomisk langsigtet rigtigt. Altså skal der være en klar forbindelse mellem hovedet og hjertet.

Intuitiv ledelse sker fra både hoved, hjerte og nogen ville sige maven. Det hele bygger dog på, hvilket grundlæggende erfaringer, værdier og opfattelser lederen har. Og så er al ledelse en balancering mellem disse logikker, hvor mange ledere ofte får mest ros for at vælge den økonomiske korte løsninger. Men hvad er mellemregningerne og hvad er den samlede regning på lang sigt? Den belønningsstruktur som virksomheden bygger på, skal i balance med værdigrundlaget, visionen og de strategier, som virksomheden grundlæggende arbejder ud fra.

Ledelsen skal have mandat og beslutningskraft til at træffe beslutninger, som rækker ud på lang sigt og ikke frem til næste generalforsamling, MUS-samtale eller andre KPI evalueringsmøder. Bæredygtig ledelse er at træffe beslutninger hvis effekt først kan spores 2-10 år frem, da både regningen og effekten først kommer senere. Som eksempel har pioner virksomheder inden for bæredygtighed ofret mange penge på at udvikle produktkvaliteter og åbne nye markeder langt inden resten af branchen ville arbejde med området. Disse ledelser har taget mange og ikke altid økonomiske kortsigtede logiske valg, men deres viden og virksomheder har tjent meget mere end penge på deres valg. De har ofte fået en meget stærk kultur og innovationskraft opbygget, som er afgørende for at få succes med nye strategier og afgørende bærekraft til at overleve i en omskiftelig verden.

Bæredygtig ledelse er for de modige og arbejdsvillige ledere, da det kræver mod og evner at stille spørgsmål til vanetænkning og gamle oplevede succeser. Det er bøvlet, tidskrævende og svært ikke at gøre det samme som ”vi plejer”, og med mange standarder og beskrivelser/forretningsgange er det krævende at ændre på processer og handling. Men ud over en erkendt nødvendighed er gevinsten i øvrigt mærkbar for mange virksomheder fordi, den bæredygtige tænkende leder ved, at de rigtige beslutninger og løsninger har en helt ny og mærkbar effekt.

Det er ikke kun kunder, som får glæde af den nye kvalitet og tankegang, som kommer ud af en virksomhed med mere bæredygtig mindset, det er også virksomhedens medarbejdere og øvrige interessenter. Gennemsigtighed omkring strategien vil skabe både snak, dialog, ny viden og spørgsmål internt, men det vil med den rette styring også skabe engagement, begejstring, stolthed og kampånd i virksomheden.

De skjulte effekter at en bæredygtig ledelse af kæmpestore, og virksomhedens robusthed i forhold til omstillinger i fremtiden vil stige længe inden gevinsten er tydelig.