Foredrag med tema

Foredrag som inspiration, åbning til tænkning og handling hen imod mere bæredygtig forståelse i virksomheden og organisationen. Jeg har holdt mange foredrag, der både kan afholdes i foreninger, virksomheder og andet.

Der findes mange temaer inden for området, jeg beskæftiger mig med, eks:

Økonomiske rammer og bæredygtighed- hvordan?
Bæredygtighed en kulturændring- nu?
Bæredygtighed og ledelse hvorfor?
Bæredygtighed som kick starter af det innovative potentiale?
Hvor gør det ondt? Når bæredygtighed er undskyldningernes holdeplads for forandringer.

Foredragene vi altid have skræddersyet indholdet, der rammer målgruppen. Derudover er jeg er åben overfor særlige ønsker til indhold og form. Til virksomheder, foreninger, netværk og bestyrelser tilbyder jeg foredrag med min viden og erfaringer om penge og deres værdi- og begrænsningseffekter ind i en bæredygtigheds tænkning, strategi og udviklingsplan.

Jeg tager udgangspunkt i mine 30 års erfaringer i finansverdenen som rådgiver og leder af SMV er, foreninger, intuitioner, fonde og private mennesker. Mit fokus er lederens rolle og ansvar i forhold til den bæredygtige dagsorden. Et emne jeg er meget passioneret omkring, og holder derfor foredrag om, hvordan jeg opfatter bæredygtig ledelse, og hvordan rollen kan bidrage til alle bundlinjer – (4XP; profit, prosperity, planet, people) .

De vigtigste ledelsesrolle er;
• at sikre høj innovationskraft som kultur i virksomheden
• højt engagement udfoldet igennem passioneret lederskab
• et stærkt arbejdsfællesskab med respekt
• klar tolkning af eksistensgrundlaget, formål for organisationen
• en stærk ånd der samlet sikre stolthed og beskyttelse af organisationen

En sund ledelseskultur vil sikre mest mulig åbenhed og gennemsigtighed i beslutninger, handlinger og målsætninger, og dette vil jeg gerne inspirere til på mine foredrag.

Case:
Foredrag for flere ledelsesnetværk (bl.a. VL) , Handelshøjskoler, internationale universitetscentre, kommunale fora, skoler og interessegrupper, foreninger mv. 

Foredrag holdes på dansk og engelsk med grupper fra 5-500 personer i 60-120 min. varighed. Der kan ved oplæg indlægges refleksions-spørgsmål og korte arbejdsworkshop, for at sikre yderligere forankring af inspirationen til det videre arbejde.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema