Bestyrelsesarbejde og opgaver

Jeg arbejder for bestyrelser og advisoryboards. Med min viden, erfaring og passion om organisationer, kan jeg bidrage med visioner indenfor udvikling og innovation for at opnå større bæredygtighed i produkter, organisationen, services og økonomien.

Det er afgørende at skabe kommunikativ transparens til både medarbejdere og til en politisk dagsorden med centrale politiske aktører.

Bestyrelsen skal skabe en forhandlingsplatform, der sikrer, at virksomheden har den mest gunstige udgangspunkt. Det indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal kende virksomhedens faglighed (second to non viden om virksomhedens område), virksomhedens samfundsmæssige betydning (og om hvorvidt den er kommunikeret, både internt og eksternt) samt det omdømme, den har opnået.

Med udgangspunkt i min dybe passion og erfaring inden for bæredygtig økonomi, ledelse og drift agerer jeg stærkt som ambassadør mellem ledelse og bestyrelse.

Jeg vil indgå i bestyrelsesopgaver- og arbejde for foreninger, virksomheder og institutioner, der er optaget af at løse vigtige samfundsmæssige opgaver.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema