Sparring om formue, kapital og investering

Formuerne og de økonomiske modeller gennemgår i disse år et kraftigt skifte over mod mere ansvarlighed, bæredygtighed, etik m.v. Min rådgivning sigter på, at sikre flere bundlinjer, både ved passive og aktive investeringer, samt sikre viden og forståelse for det store ansvar, der ligger i investering og placering som formuende investorer, fond, virksomhed, institutioner.

Jeg tilbyder adgang til erfaringsbaserede analyser, sparring og overblik over den aktuelle formue, og jeg arbejder med investorens grundlæggende behov og ønsker for formuens udvikling og impact for ejer og på samfundet på sigt. Særligt for større investorer, der ønsker at ligge formue og penge direkte aktivt ind i en anden virksomhed, kræver det en stor indsats og viden at lave det rette mach. Jeg har erfaring med afstemning af forventningerne og aftaler der skal afpasses til værdigrundlaget hos begge parter.

Case:
Den formuende private investor søgte sparring omkring formuens placeringer på lang sigt. Opgaven er at sikre investor en bedre fornemmelse og aktuel forståelse for det impact formuen kunne få i fremtiden. Analysen og planen laves efter en forudgående dialog samt en analyse for, hvordan de nuværende investeringer kan tilpasses så de får endnu mere bæredygtig værdi for fremtiden.
De fremtidige investeringsområdet bliver beskrevet i en strategi, hvor formålet er tydeligt og aktivgrupperne valgt ud fra det samlede ønske til risiko og afkast.

Udbyttet for investor er større tydelighed omkring valg samt dialog med øvrige rådgivere og en personlig større glæde og tilfredshed med det samlede impact for formuen. Denne dialog er ikke mulig med de ”almindelige” rådgivere, da de ikke forstår betydningen af de behov (værdimæssig, bæredygtighed mv.) som investoren har, og det er ikke muligt at samle den faglig opmærksomhed omkring den bæredygtighedsprofil, som er ønsket. Samlet set var planen og strategien skabt på to møder og derefter en løbende opfølgning på formuen.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema