Kultur- og organisationsændringer som middel til mere bæredygtighed

Virksomheder der vil omstille sig til mere bæredygtighed har brug for, at det forplanter sig til alle i organisationen.

Nøglen til en god omstilling ligger hos den øverste ledelse, det vil sige ejer, ledelse og bestyrelse. Mit fokus er at sikre beslutningstagernes forståelse og accept af, at den nuværende position i markedet er den bedste løftestang for at sætte organisationen i gang med en hurtig og sund omstilling.

Den naturlige og ønskede omstilling sker igennem de handlinger og dialoger,  der forgår mellem ledelse og medarbejdere. Organisationen vil gerne skifte gear, og dette kræver ændret adfærd hos medarbejderne.

Processen skal gerne være en leg med læringsfokus og inddragelse, så gennemsigtigheden og videns-forankringen er til stede for alle, hvilket sikrer at kulturforankringen sker hurtigt.

For at kunne løfte en ledelsesmæssige omstilling, skal formålet med omstilling være klar, og de efterfølgende handlinger skal kunne ses og mærkes, så der skabes en synlig ”rød tråd” igennem hele organisationen.

Case: Produktportefølje omlægges til bæredygtighed

En finansiel virksomhed vil sikre, at produkter og rådgivning er i forlængelse af den nye strategi med flere elementer af bærdygtighed inkorporeret, som bestyrelsen har besluttet at indføre. Der er samtidigt et ønske om et stærkere fokus og branding på bæredygtighed.
Alle produkterne skal indeholde mere bæredygtighed og med den kraftige vækst på området, er det nødvendigt at udvide antallet af medarbejdere.

Alle medarbejdere trænes i formidling og salg af de nye produkter, så der kan rådgives på en oplyst og troværdig måde. En uddannelsesplan for både gamle og nye medarbejdere iværksættes med det formål at styrke en faglig forankring og understøttelse af viden og forståelse for de nye paradigmer, produkterne skal indgå i. Planen indeholder desuden en struktur for løbende erfarings- og vidensdeling blandt medarbejderne.

De eksterne og interessenter eksempelvis kunder og leverandører inddrages også. Resultatet er større jobglæde og stolthed omkring den nye strategi og virksomheden. Omstillingen bliver til et nyt anker i kulturen for virksomheden, og det skaber både mening og ånd til glæde for interessenterne.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema