Det tager lang tid og mange kompetencer at bygge noget nyt

Med fremhævelse af mine samarbejdspartnere, ønsker jeg både at sikre gennemsigtighed i forhold til de virksomheder og organisationer, jeg arbejder sammen med samt at skabe opmærksomhed på det impact, de har bidraget med. Jeg er stolt over mine samarbejdspartnere, og håber du også vil få inspiration ved at se, hvad de bidrager med.

Jeg lægger vægt på langvarige relationer. Nedenfor kan du se nogle af de samarbejdspartnere og anbefalinger, jeg har. Med fremhævelse af mine samarbejdspartnere, ønsker jeg både at sikre gennemsigtighed i forhold til de virksomheder og organisationer, jeg arbejder sammen med, samt at skabe opmærksomhed på det impact, de har bidraget med. Jeg er stolt over mine samarbejdspartnere, og jeg håber du også vil få inspiration ved at se, hvad de bidrager med.

Anbefalinger

Anne Toft og Jørgen Skogmo, ejere af dearstudio.dk

Peter navigerede os gennem en svært uoverskuelig øknomisk situation i Covid19 nedlukningen. Her hjalp han både dearstudio.dk og os privat. Peters helhedsorienterede syn på økonomi var præcis, hvad vi havde brug for, og i dag er vi dybt taknemmelige for det overblik og de løsninger, som Peter var med til at skabe. Således kom både Dearstudio og vi som privatpersoner godt gennem krisen. Som et mindre familie drevet firma er det nemlig altafgørende, at privatliv, arbejdsliv og økonomi harmonerer.

Det er Peters brede viden om øknomisk bæredygtighed og et helhedsorienteret syn, der gør ham til en perfekt sparringspartner for os.

Kika Brockstedt, CEO at Revalu Impact AG

I had the pleasure to work with Peter to build a new sustainable financial concept, he was my sparring partner, we had many brainstorming workshops, completed a lot of research and analysis, and developed different business models. Besides bringing a lot of knowledge and expertise to the table, he has a great passion for sustainability, this is very clear and reassuring when working on a project, collaborating with someone who sees many opportunities for change and genuinely strives to create a better world. 

Kika Brockstedt, CEO at Revalu Impact AG

Peter is a very positive and solution-oriented person. I felt that during our sessions he had the ability to think visionary and practical at the same time.

On a personal level, I immediately felt that Peter was very empathetic, honest, and trustworthy and it was very easy to work with him and enjoy his company.

Kim Quist, direktør, Danmarks Økologisk Jordbrugsfond

Jeg har samarbejdet med Peter Wissing i en lang årrække, mens jeg har været beskæftiget med flere forskellige opgaver inden for ledelse af flere større organisationer.

Det er min oplevelse, at Peter evner at skabe den gode kontakt, og han har en udprægede stærke evner i relations skabelse og langvarige relationer. Han har en stor forståelse for selv komplekse udfordringer samt en god evne til at finde løsninger og veje frem.

Kim Quist, direktør, Danmarks Økologisk Jordbrugsfond

I dialogen deler Peter villigt ud af hans stor viden og erfaring,  og han har altid en værdibåret og seriøs vinkel. Som reflekterende og meget samarbejdende person oplever jeg altid Peters metoder som mulighedssøgende, og han vender  udfordringer til noget konstruktivt.

Peter evner at skabe overblik og gennemskuer nemt større komplekse situationer eller tunge materialer/tekst/økonomi.

Jeg vil selv bruge og anbefale Peter til opgaver inden for områder som sparring, rådgivning og vejledning i organisationer, foreninger, virksomheder og for enkeltpersoner.

Ouafa Rian, chefkonsulent, Region Midtjylland

Peter har en særegne evne til at være fokuseret og visionær samtidigt! Jeg har brugt Peter til at igangsætte, sparre og udvikle på nye platforme ift. bæredygtighed, både produktudvikling, kompetenceudvikling og lederudvikling.

Hans ledelsesmæssige mentalitet gør, at han er god at sparre med ift. visionære projekter og deres livsduelighed, set i både et idémæssige og et økonomisk perspektiv.

Ouafa Rian, chefkonsulent, Region Midtjylland

Med fokus på bæredygtighed på de forskellige niveauer af både organisationens og projektets udvikling.

Han er en kapacitet, at have med ombord fra start. Peter kan lede, via dialog, dristighed og dygtighed i et! Det er min oplevelse, at Peter leder og udvikler mennesker med et langsigtet perspektiv for øje. Gennem sparring, undervisning og analyser.

Han udvikler organisationer og ledere til større handlekraft, og dermed skabes grobund for succes. Peter kan sikre både drift og udvikling i et, gennem dialog, og arbejdsomhed, og et særligt fokuseret og med et kraftfuldt engagement og stor motivation.

Peter hjalp med at få gennemskuet, hvordan bæredygtig lederudvikling for omkring 3500 ledere, ser ud: en konceptuel ramme, samt udfordrer vores grundantagelser ift., bæredygtighed og strategi.
Derefter lander han forløbet, fokuseret og omsætteligt og i tråd med vores, formål nemlig kapacitets-opbygning af ledere ift. bæredygtighed.

Værdien for os var et brugbart, konkret koncept med fokus på bæredygtighedskompetencer, og med en stabil og tryg økonomi.

Jeg vil anbefale Peter til både ledere, medarbejdere og til deres organisationer/virksomheder. Hvis I vil vide mere om bæredygtighed, strategisk udvikling og eller ledelse.

Claus Hangaard, underdirektør, Skat

Vi har samarbejdet i gennem en lang årrække, hvor jeg har arbejdet i en række forskellige offentlige og halv offentlige virksomheder som leder.

Det er min oplevelse af Peter, at han formår at kombinere den traditionelle finansierings-/investeringskompetence fra bankverdenen med hans særlige passion for bæredygtighed.

Peter’s netværk og indsigt gør, at han ser muligheder og er med til at føre dem ud i livet. Det er afgørende, at mulighederne er tro mod det værdigrundlag, som Peter også selv efterlever i høj grad.

Claus Hangaard, underdirektør, Skat

Han har en stor indsigt i ledelse af mennesker, hvorfor jeg har brugt Peter’s mangeårige erfaring herfra til fx. at blive afklaret og komme videre i min egen karriere.

Jeg vil anbefale Peter Wissing, hvis jeres virksomhed står overfor udfordringer med fx. at implementere en strategi for din virksomheds bæredygtighed, eller at du skal have rådgivning og sparring omkring investeringer relateret til økologi, miljø, CSR el. lign. Jeg vil varmt anbefale Peter.

Villads Kirkegaard-Jensen, afdelingsleder, Energinet

Jeg har kendt Peter på det personlige plan igennem en længere årrække. Peter besidder en helt særlig evne til at skabe tillidsfulde relationer, han er empatisk, nærværende og oprigtigt interesseret i andre mennesker. Det mærker man straks i det første møde, og Peter formår således hurtigt at skabe en fortrolighed som man føler sig godt tilpas i. Kobler man disse personlige egenskaber med Peters viden om, og passion for bæredygtighed samt hans professionalisme, får man en helt unik, og yderst kompetent og professionel sparringspartner.

Villads Kirkegaard-Jensen, afdelingsleder, IT Finance And PMO

Så hvad enten du har et behov for en fortrolig og professionel sparringspartner som du kan læne dig op ad i forhold til dine daglige udfordringer som leder, eller du står overfor at skulle udvikle din forretning i en bæredygtig retning, giver jeg Peter mine bedste anbefalinger.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema