Kærligheden til medmennesker, dyr, naturen, samfundet og kloden er årsagen til, at jeg arbejder med bæredygtig udvikling

Jeg har de seneste 12 år arbejdet som økonomisk og finansiel rådgiver for nogle af Danmarks mest innovative større virksomheder inden for bæredygtighed.

Samtidig har jeg været med til at opbygge den virksomhed, jeg har arbejdet for, og har som afdelings direktør i Merkur Andelskasse i Århus haft ansvaret for alle de drifts- og forretningsmæssige forhold samt opbygning af den organisatoriske platform samt kompetence-, rekrutterings-, udviklingsmæssig- og compliancedelen.

Min erfaringer kommer fra den proaktivitet og de valg, jeg har taget på en lang række områder inden for udviklingen af markedsstrategier, drifts- og virksomhedsbranding, forretnings- og relations udvikling samt generelt opbygning af en sund og robust kultur og forretning i og omkring virksomheden. Altid i tæt samspil med direktion og bestyrelse.

De resterende 20 års erfaringer er genereret med en række andre store og mindre finansielle virksomheder, hvor opgaverne lå indenfor topledelse, forretningsudvikling, formueforvaltning, ejendoms- og gældsforvaltning.

Min passion og kompetencer er inden for ledelse og bæredygtighed, og jeg bygger på en række stærke værdier i mit samspil med andre mennesker.

at samarbejde med mennesker, som i kraft af deres stillingsansvar som ledere og bestyrelsesmedlemmer i særlig grad har indflydelse på, at bæredygtighed og ansvarlig samfundsudvikling indgår i alle beslutningsprocesser.

Mit mål er at sikre mest muligt bæredygtig impact gennem sparring og inspiration til andre mennesker.

Den bæredygtige økonomiske forretningsmodel skal bygge på lang relationer, ordentlighed og vedholdende interesse i det enkelte samarbejde.

Gennemsigtighed i kommunikation og handlinger skal sikre, at partnerskaber og samarbejder blomster og vokser til fælles bedste.  

Jeg ønsker selvstændigt at levere relevante løsninger til markedet, som er skræddersyet til at kunne dække aktuelle behov, men som også fordrer, at relationen fastholdes for fremtiden, så implementeringen følges og erfaringerne opsamles. Indholdet til løsninger afleveres altid, men partnerskaber skal sikre specialistviden, format og skalerbarhed.        

er ærlighed, gennemsigtighed, åbenhed, livsglæde, et positivt konstruktivt livssyn og arbejdsomhed.

I samspil med andre er det værdier som ligeværd, relations opbygning, nysgerrighed, forståelse og muligheden for at forstå kommunikation og ideer.

I relationen med andre mennesker er det værdier som ordholdende, fortrolighed og respekt.

Kærligheden til medmennesker, dyr, naturen, samfundet og kloden er årsagen til, at jeg arbejder med bæredygtig udvikling.

at møde andre mennesker, som har behov for at udvikle egne evner, selvindsigt og skabe større effekt i deres arbejdsliv.

Jeg sikrer en tæt personlig relation og forståelse for de mennesker, som søger råd og sparring.  Mit udgangspunkt er ligeværd, tillid og fordomsfrit. Råd og sparring er ordentlig, ærlig og relevant.

Jeg ønsker at samarbejde med mennesker, som selv ønsker at bidrage til egen og andres udvikling, og som lægger vægt på gode dyder og værdier.

Peter Wissing

Mange års erfaring med sparring og rådgivning af ledelse og medarbejdere hos bæredygtige virksomheder. Uddannet i finans og har fra 2010-2020 været filialdirektør hos Merkur Andelskasse i Århus. 

  • HD i organisation, strategi og implementering.
  • Ledererfaring og uddannelser inden for privat- og finanssektoren.

Mine faglige kompetencer strækker sig gennem mange års praktisk erfaring med ledelse, strategisk udvikling, opstart af forretningsområder og virksomheder samt en dyb forståelse for bæredygtighed som driver af både udvikling og innovation på medarbejder, ledelses og ejers siden.

Mit teoretiske udgangspunkt er både fra den finansielle/økonomiske verden og fra den processuelle/projektbaserede verden.

Mine personlige kompetencer er evnen til at se, forstå og bære processen i mål mod resultater, der skaber værdi på alle niveauer.
Læringsfokus på de projekter der etableres, samt en dyb finansiel indsigt, erfaring og teoretisk viden, der kan styrke de valg, beslutninger og initiativer,  der skal fremtidssikre forretningen, kapabilitet og forandringen i et marked.

Mine primære kompetencer er at skabe genklang, forståelse og handlekraft i strategiske, visionære og fremtidsorienterede forretningsområder , med et stærkt fokus på medejerskab, innovation og økonomisk fundering for og med bæredygtighed.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema