Visions- og strategi arbejde til bæredygtig omstilling

Det er tid til at få bæredygtighed med i den dagsorden, som skal sikre både vækst og overlevelse i tiden frem.

Hvordan kan bæredygtighed naturligt indarbejdes i organisationen? Hvordan skabes der overblik over muligheder og trusler, og hvad er konsekvensen ved de forskellige scenarier? De bedste beslutninger tages på et fælles oplyst grundlag, og det kræver ofte mere gennemsigtighed og viden. Alle beslutningstagere skal engageres og inddrages i de overordnede tanker. Formålet er at skabe bærekraft til at styrke strategiprocessen, når den skal ud og leve i virksomheden og hos kunderne.

Jeg arbejder med denne type opgave ud fra devisen ”det der sker herinde – sker derude”, dvs. at den interne organisatoriske viden og ageren efter bæredygtighedsprincipper, vil og kan afspejles sig i det eksterne. Processen skal stimuleres på en sådan måde, at der skabes bedst muligt rum for kreativitet og nytænkning og med inddragelse af centrale medarbejdere. Den dygtige ledelse lytter til medarbejdernes erfaringer, kendskab, viden og blik for fremtidige bevægelser. Dermed skabes et proaktivt afsæt for både strategien og de elementer, processen udgør.

Case: Bestyrelses seminar, ny strategi.

Bestyrelsen i virksomheden har to strategidage. Første dag belyses grundlæggende viden om udvikling inden for bæredygtighed indenfor egen branche og generelt i det omgivende samfund med inspiration fra udlandet og de politiske og lovgivningsmæssige tiltag, der er på vej. Bestyrelsen tager også stilling til egen status, og uddyber hvor og hvorhen, den ønsker at bevæge.

Anden dag ledes en innovationsproces med det formål at åbne op for nytænkning. Her er opgaven at skabe et fælles billede af den mission, vision, strategi og handleplan, virksomhedens bestyrelse vil navigere efter.

Opgaven afsluttes med en skriftlig dokumentation og et overblik over dagens indsigter og beslutninger, der bruges i det videre arbejde for ledelsen i forbindelse med udrulning og kommunikation til og med medarbejderne.

Når strategibeskrivelsen er klar, er opgaven at sikre sparring med ledelsen om en effektiv og kulturforankret udrulning.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema