Bæredygtighed i produkter og ydelser til eks. finansielvirksomheder og kapitalforvaltere

Det er afgørende, at der tydeligt er bæredygtighed i opbygning, udvikling, udvidelse, certificering og mærkning af produkter.

De produkter virksomheden leverer, skal være koblet sammen med virksomhedens værdigrundlag, vision og formål. Kunderne ønsker i høj grad at kunne genkende kvaliteten af produkterne, de køber, og de har ofte forventninger til, at produkterne overholder en række standarder, som er kendt i markedet.

Der er stadig en del brancher uden eller med få mærkninger(certificeringer), og det gælder blandt andet inden for de finansielle produkter.

Her er det op til virksomheden selv at beskrive kvaliteten og sikre, at kundernes behov dækkes, også når det gælder bæredygtighed. Det skal sikres, at produktet ikke blot indpakkes i ”grønt papir” (green-washing / rapping). I den proces er det nødvendigt at se på hele værdikæden fra ”jord til kunde”.

Case: Produktudvikling, synlighed, tættere kunderelationer og kapacitetsopbygning.

Virksomheden vil skabe og tilpasse sine ydelser mod mere bæredygtighed. Målet er at opnå større synlighed og gøre det lettere for kunderne og rådgiverne at samles omkring de ydelser, der bedst sikre bæredygtighedsaspektet (nye produkter) for kunderne.

Opgaven er at sikre den rette viden til løsningen i systemet og en afdækning af kunders og partnernes forventninger til de fremtidige ydelser.

Derefter vil en analyse af den aktuelle markedssituation og et oplæg omkring de fund som fremkommer, blive starten på en kreativ proces til produktudvikling. De bedste ideer fra processen (kvalificeret af facilitator og direktionen) bliver herefter gennemarbejdet og forelagt for beslutningsgruppen. Prototyper bliver testet sammen med rådgivere, kunder og partnere.

Et kompetence forløb for rådgivere, skal sikre fuld indsigt i hvorfor, hvordan og hvornår de nye produkter skal inddrages i rådgivningen. Undervejs rådgives de ledelsesmæssige støttestrukturer, så kommunikations- informationsstrategierne er på plads og udvikles løbende under arbejdet med processen, så den fortsatte udvikling og gennemsigtighed på området, bliver sikret hele vejen rundt.

Jeg arbejder med (åbne) processer, hvor værdien skabes igennem sikring af transparens og inddragelse af de rette interne og eksterne interessenter og partnere. Forankringen sikres ved, at de rette ledelsesmæssige kompetencer er til stedet både før, under og efter processen er igangsat.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema