Mine metoder er baseret på kendte løsninger, der er målbare​

De metoder og værktøjer jeg bruger kommer både fra egen erfaring og fra kendte teorier. Det er altid personens behov og udviklingspunkt, der afgør hvilke metoder, der bedst kan støtte processen og løsningen.

Forbindelse til dagligdagen og de faktiske forhold, du har som leder i din virksomhed er hele tiden i fokus, og løsningerne kan afprøves og forankres.

Som konsulent tager jeg ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere sessioner i virksomheden med et professionelt og etisk afsæt, altid i samarbejde med interne tovholdere.

Jeg vil selv arbejde med opgaven fra start til slut og supplerer med udvalgte faglige samarbejdspartnere til visse typer opgaver. 

Træf eller kontakt mig for:

[1] halv dags intervention, interaktivforedrag og oplæg

[2] To dages session, skræddersyet til jeres behov

[3] Bæredygtig ledelses, strategi og kultur arbejde, flere dages nedslag og interventioner, efter aftale

Eksempler på metoder og tilgange til opgaver:

  • Analyser: Identificering, beskrivelse og analyse af problemstillingen i tæt dialog med opdragsgiver, for afdækning af behov. Derfra vælges den eller de hensigtsmæssige interventionsformer, der kan skabe resultater.

Justeringer og evaluering fortages løbende, afhængigt af opgaven karakter og kontraktens aftale.  

  • Theory of change: Når vante rutiner og forestillinger suspenderes, og der skal skabes plads til nytænkning og innovation.

Tre faser: 

  • En iagttagelsesfase; Hvad ser vi pt., i markedet, situationen mv.,
  • En refleksions fase; Her kan ny-mening dannes, og samtidigt angive hvilke handlinger, fremtiden kunne kalde på. 
  • En omsætteligheds fase; nye viden og indsigt skal til handlinger, som kan flytte ledelse og/eller organisation.
  • Dialog:  Mit udgangspunkt er at alt vi ønsker kommer gennem og sammen med andre mennesker. Derfor kan vi forandre en given situation, en dialog af gange. Dialogen som retningsgivende og italesættende proces, hvor den enkelte, gruppen eller organisationen føler sig både hørt og aktiveret i de løsninger, opgaven kalder på.
  • Spørgsmål:Med mine 30 års erfaringer ved jeg at svarene ikke driver undersøgelser, erkendelser og resultater, det gør derimod de gode, rejsende” spørgsmål, der aktiverer nytænkning! Disse er brændende, vedkommende og fokuserende for udviklingsopgaver ifb. med bæredygtighedstemaer:

“Jeg begynder altid med at identificere, beskrive og analysere problemstillingen i en tæt dialog med opdragsgiver”

Hvordan sikres spændingsfeltet mellem udvikling og drift?

Hvordan håndteres modstand og konflikter i en omstilling til bæredygtig drift?

Hvilke nye opgaver skal organisationen/ledelsen ruste sig til internt og i samarbejde med borgere og kunder/stakeholders?

Hvad handler bæredygtig ledelse egentlig om?

  • Facilitering:  Når vi faciliterer omstillinger, så kan vi båd inddrage og finde ind til bedre og mere levedygtige løsninger. Vi kan skabe forståelse for både hvorfor`et og implementeringen i et. Facilitering er en måde at sikre refleksion (hvorfor`et) og en systematik (overblik) i samarbejder om bæredygtighed ledelse og kulturtransformationer.  
  • Feedback og feedforward: Spejlinger og sparringer er med til at udvikle og sætte nye retninger for både ledere, lederteams og processer, der er igangsatte eller skal påbegyndes vedr. økonomi, strategi og bæredygtig omstilling.

Langsigtet tænkning, grundig analyse, fokus på sikkerhed og et godt overblik. Det er mit udgangspunkt for at arbejde med de økonomiske nøgletal i virksomheden, når der skal laves  omstilling eller udvikling.

Med analyseværktøjer ifb., med kortlægning af strømmen fra input til output i virksomheden, og her kigger jeg på bla., værditilvækst mm. f.eks. ved hjælp af SWOT, interessent analyser, udviklingstrin, og kompetence/kapabilitetskortlægning i og omkring virksomheden behovsanalyser også på sigt.

Jeg ser på, om balancerne er på plads i forhold til virksomhedens udviklingstrin. Der er ofte skævheder i form af forhold mellem gæld, kapital, ledelses- og medarbejderkapacitet m.v.

Kortlægning af strømmen fra input til output i virksomheden i forbindelse med værditilvækst mm. f.eks. ved hjælp af SWOT, interessentanalyser, udviklingstrin,  kompetence- og kapabilitetskortlægning i og omkring virksomheden samt behovsanalyser.

Jeg ser på, om balancerne er på plads i forhold virksomhedens udviklingstrin.

Den processuelle kommunikative dialog baseret på metodekassen:
Denne er hensigtsmæssig for at få aktiveret alle omkring opgaven, skabe klarhed og inddragelse/involvering og derfra kunne delegere de handlingsinitiativer, der kan skabe fremgang og momentum ift. problemet/stagnationspunktet, der er bedt om hjælp til. På den måde kan man skabe bevidsthed og viden op om det bæredygtige felt, der skaber et mulighedsrum for virksomheden/ organisationen.

Jeg bruger samtale, samtaleteori og sparring som udviklingsstøtte med afsæt i opgavens processer, forløb og faser samt kontraktforhandling, for at rammesikre opgaven ind i virksomheden.

Jeg begynder altid med at identificere, beskrive og analysere problemstillingen i en tæt dialog med opdragsgiver, og derfra vælger jeg den eller de hensigtsmæssige interventionsformer, der kan skabe resultater med udgangspunkt i de behov, der er erkendt. Derfra kan der foretages justeringer og eller evaluering afhængigt af opgaven karakter og kontraktens aftale.  

Mit teoretiske udgangspunkt er både fra den finansielle/økonomiske verden og fra den processuelle/projektbaserede verden.