Virksomhedsrådgivning i omstilling til bæredygtighed

Virksomheden skal omstille sig til at være mere bæredygtig. Det er en omstilling, der skal lede til styrket markedsposition, tydeligere kommunikation og forståelse både internt og eksternt.

Omstillingen er forankret hos ejerne, ledelsen og bestyrelsen
Balance i beslutninger mellem virksomhedens strategi på lang sigt og den nuværende ønskede position i markedet er afgørende for tilgang og tankegang i rådgivningen.

Med en rådgivning til en mere bæredygtig ledelsestankegang hos øverste ledelseslag arbejdes der ud fra en langsigtet planlægning, der netop tager højde for de kortsigtede mål og resultater.

Det giver en større robusthed i virksomheden og forbedret evne til at håndtere udfordringer.

Case: Virksomhedsprofilering med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

En virksomhed ønsker at skabe en mere klar profil med bæredygtighed som omdrejningspunkt, da både ejerne føler det er vejen frem, og en analyse viser, at markedet og kunderne efterspørger det. I dialog med ejerne bliver grundlaget for virksomheden gennemgået og gennemskrevet, så det retter sig mod en fremtid, ejerne ønsker og drømmer om.

I processen bliver det tydeligt, at der er behov for inddragelse og analyse af andre dele af virksomheden. Det rejser spørgsmål om drift, budgetter og prioriteringer af og hvilken kvalitet løsninger (investeringer), som ændringen kræver på kort og lang sigt. Nye behov kræver nye løsninger. 

Nøglemedarbejdere inkluderes i forløbet, og det er starten på en kulturforankring rettet mod den nye vision. En omsiggribende opgave der er nødvendig, men som sikrer ejeren et godt samarbejde med vigtigste interessenter. Det er værdifuldt for ejeren at få sparring så tidligt som muligt i processen, så de rette personer og strategier kan vælges og indgå i arbejdet på det rette tidspunkt.

Rådgivning i omstilling til bæredygtighed

Bestyrelsesarbejde og opgaver

Visions- og strategiarbejde

Sparring om formue, kapital og investering

Kultur- og organisations-ændringer

Bæredygtighed i produkter og ydelser

Foredrag med tema